"Iloitsen siitä, että olen saanut tehdä pitkän työuran erityisesti nuorten parissa. Nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Aikuiset ja työyhteisöt taas ovat tulleet tutuiksi sivutoimisena yrittäjänä. Olen kiitollinen kohtaamisten kirjosta ja monipuolisuudesta työurani aikana." 

- Liisa


LUENNOITSIJANA JA KOULUTTAJANA TOIMIMINEN:

Haastavat tilanteet kouluarjessa, Kokkolan kaupunki ja lähikunnat 8. ja 9.8.2022

Aiheena jämäkkyys, Balanssi Ry koulutuspäivä, 5h, 28.11.2019, Lapland hotelli, Oulu

Taidekoulun kehittämispäivä, teemalla Muutos, 5h, kevät 2019

Luokka hallintaan, täydennyskoulutus opettajille, kevät 2019, 5 op., Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Työrauhaa ja turvallisuuden tunnetta luokkiin, täydennyskoulutus opettajille, syksy 2018, yht 5op., Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen viikonloppukurssi 20h, aiheena Toiminnalliset menetelmät työnohjauksessa, kevät 2018

Pohjois-Suomen esi- ja alkuopetuspäivät. Keittopäivissä paistaa. Ajatuksia esi- ja alkuopettajan arvosta ja arjesta. Monologi/Päätöpuheenvuoro. 5.11.2014, Oulu

Ryhmäytys ja tiimin tehtävänkuva/ Tutkimuksen tukitiimi/ Oulun yliopisto. Lasaretti 5.12.2014 ja 10.12.2014, yht. 6h

Työyhteisön kehittämisiltapäivä. Oulu-opiston henkilöstö, Kajaani. 3.10.2014, 3h

Työyhteisön kehittämispäivä. Oulun taidekoulun henkilöstö , Oulu, 10.10.2014, 5h

OLIPA KERRAN - sadut ja myytit yksilön ja yhteisön voimavarana. Valtakunnallinen tarinateatteritapahtuma, Metropolia, Helsinki 6.-9.6.2014. 2 workshopia.

Ryhmädynamiikkaluento: Langanpätkistä lentäväksi matoksi - ryhmäkulttuurin luomistyö käytännössä. Taiteen perusopetuksen pedagogiikan ja toimintakultturin kehittämispäivät. Opetushallitus Helsinki 17.3.2014

Työrauhalla työniloon - konflikteista kohtaamiseen, 5op, Oulun yliopisto, EDE, kevät 2014

Työrauhalla työniloon - konflikteista kohtaamiseen, 5op, Jyväskylän yliopisto/ Chydenius Instituutti, Kokkola, kevät 2014

Työrauhalla työniloon - konflikteista kohtaamiseen, 5op, Lapin yliopisto, syksy 2013

Karkotettu kokemus organisaatiossa, elämyksellinen workshop teemalla Karmaiseva kokemus, työnohjaajakonferenssi, Kiasma, Helsinki 17.10.2013

Työyhteisön työnohjauksellinen kehittämisiltapäivä, Nuorten ystävät 1.11.2013, 3h, Rokua

Työyhteisön kehittämispäivä, Arvot, Jokirannan koulu, Ylivieska 28.11.2013

Tutustuminen tarinateatteriin, avoin vkl-koulutus kiinnostuneille, Oulu 29.-30.11.2013

Työyhteisön kehittämispäivä, Lapin sairaanhoitopiiri, osaston henkilökunta, Kemi 24.9.2013

Työrauhalla työniloon - konflikteista kohtaamisiin, 5op, Oulun yliopisto/EDE, syksy 2012 ja kevät 2013

Hyvinvointi Uusien rehtoreiden koulutusohjelma. Oulun yliopisto 20.3.2012,6h

Arkipäivän esiintymistaito -koulutus. Oulun yliopisto 18.4.2012

Johtaminen ja opetushallinto -koulutus / Työhyvinvointi Oulun yliopisto/Ede24.8.2012, 3h

Oulun yliopisto, KTK:n henkilöstöpäivät 22.8.2012 ja 23.8.2012, henkilöstön ryhmäyttäminen ja puheenvuoro opetuksen vuorovaikutteisuudesta

Asiantuntijuus ja muutos Nuorten ystävien erityistyöntekijät 24.8.2012, 3h

Erilaisuuden haaste opetusalalla: Vuorovaikutus ja viestiminen KELPO Kempele 26.9.2012 ja 3.10.2012 iltapäivän VESO- koulutukset alueittain

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 4.10.2012, Oulun yliopisto/Ede, 3h

Tukea ja työkaluja työssä jaksamiseen ja vanhempien kohtaamiseen. Jyväskylän yliopisto/Kokkola Chydenius 12.-13.1.2012 yht. 12h, 9-10.2 2012 yht. 12h, 12.-13.3.2012 yht.12h

Tukea ja työkaluja työssä jaksamiseen. Oulun yliopisto/Kotu 17.1.2012 yht. 5h, 16.2.2012 5h

Työyhteisön kehittämispäivä/hyvinvointikoulutus. Santamäkitalo/Kempele 5h 19.01.2012

Pienluokkaopettajien virkistyspäivä 23.1.2012, 20.2.2012, 2.4.2012 /Oulun kaupunki KELPO -hanke, 9h

Yläkoulun opettajien koulutuspäivä: Eriyttäminen ja vuorovaikutus. Suomussalmi/KELPO 27.1.2012 4h

Tukea ja työkaluja työssä jaksamiseen ja vanhempien kohtaamiseen (8op.) /Lapin yliopisto Rovaniemi. Kevät 2012

Oulun kaupungin KELPO-hankke kevät 2012: Kolmiportainen tuki, eriyttäminen. Aluekoulutukset kaikille kaupungin aineenopettajille, iltapäivä kussakin.

Pateniemi - Rajakylä 8.2.2012, Laanila 15.2.2012, Keskusta 22.2.2012, Kaakkuri - Metsokangas 29.2.2012, Tuira - Ylikiiminki 14.3.2012, Maikkula 15.3.2012, Karjasilta 11.4.2012, Pöllönkangas - Toppila 23.4.2012

Pääkouluttajana iltapäivissä Oulun kaupungin oppilashuollon tukipalvelut. Kevät 2012: Vuorovaikutustaidot. Aluekoulutukset kaikille kaupungin luokan- ja aineenopettajille, iltapäivä kussakin.

Karjasilta - Keskusta 7.2.2012, Pöllönkangas - Ritaharju - Toppila 21.2.2012, Laanila 28.2.2012

Kiiminki 22.3.2012, Keskusta - Kastelli 26.3.2012, Metsokangas - Kaakkuri 27.3.2012, Maikkula 3.4.2012, Tuira 4.4.2012, Pateniemi - Herukka 12.4.2012, Erityiskoulut 19.4.2012

Kouluttajataidot kouluttajille. Tervaväylän koulu 17.2.2012, 4h

Virkistäytymispäivä tarinateatterin keinoin, Oulun kaupungin perhetyön työntekijät 17.3.2011, 5h

Suomen erityiskasvatuksen liiton opintopäivät, Rutista ja Revitä - draamapaja erityisopettajille 26.3.2011, 4h

Kohtaamisia härdellissä, vuorovaikutusluento KELPO- hanke Maikkulan yhtenäiskoulu, huhtikuu 2011, 5h

Muuttuneen työyhteisön ryhmäyttäminen + tarinateatteri, Oulun yliopisto, Opetus- ja opiskelijapalvelut, toukokuu 2011.

Tarinateatteri tutuksi työnohjaajille, tammikuu 2011 , 2 x 6h, STOry

Tarinateatteri Tarumeri Kemi-Tornio: 3 koulutusviikonloppua ja kaksi esiintymistä vierailevana kouluttajana

Kemin ammattikorkeakoulu 2010: Tarinateatteriin tutustuttaminen draamalinjan opiskelijoille, yht. 40h

Tutustuminen tarinateatteriin, koulutus, Siilinjärvi 2013, 9h

Koulujen työhyvinvointi ja vanhempien kohtaaminen, Oulun yliopisto/KOTU 22.02.2010: Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä, osa 1., 2. ja 3. Yht. 15h

Pientä pintaremonttia - työyhteisö kevätkuntoon, Muhos VESO 17.4.2010 (KOTU), yht. 3,15 h

Koulujen työhyvinvointi ja vanhempien kohtaaminen, Oulun yliopisto/KOTU 03.05.2010: Ryhmäprosessin lopettaminen ja koonti, Yht. 5h

VESO-koulutus Opettaja ja tunteet, Haapavesi, lokakuu 2010, 5h

Kohtaamisia härdellissä, vuorovaikutusluento VESO Rajakylän yhtenäiskoulu, lokakuu 2010, 5h

Keminmaan kunta, Vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointi VESO - luento, marraskuu 2010, 3h

Virkistäytymispäivä tarinateatterin keinoin, Nuorten ystävät palvelut Oy, joulukuu 2010, 5h

Koulujen työhyvinvointi ja vanhempien kohtaaminen, Oulun yliopisto/KOTU 28.1.2010: Opettajan moninaiset roolit. Työtapana sosiodraama. yht. 5h

Ryhmän- ja luokanohjaaja koulun voimavarana -koulutusOulun normaalikoulu/Educode Oy25.1.2010: Luokanohjaajan oma jaksaminen ja työhyvinvointi yht. 4h

Oulun yliopisto, teknillinen tdk: Talous- ja hallintopalveluyksikön henkilöstön virkistäytymistilaisuus, 60min marraskuu 2010

Tutustuminen tarinateatteriin, koulutusviikonloppu 2010. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tutustuminen tarinateatteriin, syventävä, Oulu 2012, 9h

Opettajan työ- ja kevätväsymyksen ehkäisy OAJ:n kevätkokous Ylivieska 31.3.2009: yht. 2h

Opettajien työhyvinvointi, Kainuun filiaalikoulujen VESO, Suomussalmi 15.4.2009:, yht 1 h

Eriyttäminen Koulutus opetushenkilöstölle, Oulun yliopisto/KOTU 5.5.2009: yht.5h

Jaettu opettajuus voimavarana, Tulevaisuuden oppimisympäristö-koulutus, Oulun yliopisto/KOTU 9.12.2009: yht. 2h

Koulujen työhyvinvointi ja vanhempien kohtaaminen, Oulun yliopisto/KOTU 9.12.2009: Alkavan koulutuksen teemoihin tutustuminen ja osallistujien ryhmäyttäminen. Yht. 5h

Koulunkäyntiavustajan ja opettajan vuorovaikutuksen tukeminen Siikalatvaprojekti/ Pyhäntä: (kevät 2009) yht.3 h

Eriyttäminen KELPO-hanke Merijärvi 4.4.2009: VESO yht. 6h

Vuorovaikutuksen välinehuolto VESO-päivä Ylivieska 7.4.2009: yht. 3h

Kodin ja koulun yhteistyö Koulutus opetushenkilöstölle, Oulun yliopisto/KOTU 16.4.2009: yht 4h

Tornado työpaikalla - eriyttäminen ja vuoroin vaikuttaminen VESO- koulutus/Ii: (helmikuu 2008) yht. 3h

Työyhteisön muutosprosessi ja tulevaisuuden näkymät Mikeva Oy / Jussin kodit työyhteisön kehittämispäivä/Haukipudas: ( huhtikuu 2008) yht. 6h

Rehtoreiden hyvinvointikoulutus: osallistujien ryhmäyttäminen, aiheina ajan hallinta, erilaisuuden kohtaaminen + rehtoriklubien työnohjauksellinen ohjaus Työnohjaajana ja pääkouluttajana toimiminen: Oulun yliopisto/KOTU (syksy 2008) yht. n. 20h

Vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin edistäjänä, erilaisuuden kohtaaminen ja konfliktien ratkaisutaidot Oppilaitosjohdon koulutus: Oulun yliopisto/KOTU (syksy 2008) yht. 6h

Koulunkäyntiavustajan ja opettajan vuorovaikutuksen tukeminen Siikalatvaprojekti/ Haapavesi: (syksy 2008) Yht. 3h

Luovat menetelmät yliopiston opetuksessa Koulutuspäivät yliopiston henkilökunnalle: (KOTKA apuraha, syksy 2008) yht. 6h

Ohjauksen metodimessut normaalikoulun ja tiedekuntien henkilökunnalle (syksy 2008) yht. 3h

Vertaistuki opettajan työvälineenä erilaisen oppijan kohtaamisessa Oppilaan aistipoikkeavuus ja muistin toimimattomuus-koulutus: Oulun yliopisto/KOTU (syksy 2008) yht. 5h

TYÖNOHJAAJAKOKEMUS:

Yksilötyönohjaus, syksy 2022

Ohjaava opettaja, Luovi 2015 ->

Hengitysliitto ry/ Ammattiopisto Luovin opetus- ja ohjaushenkilöiden työnohjausryhmä, Muhos, työnohjaus 2013 -> jatkuu

Tyrnävän yläkoulun opettajien työnohjausryhmä (Osaava-hanke) 2013

Lumijoen alakoulun opettajien työnohjausryhmä (Osaava-hanke) 2013

Lumijoen koulunkäynninohjaajien työnohjausryhmä (Osaava-hanke) 2013

Organisaation esimiestason yksilötyönohjaus, 2010-2011

Oulunsalon kunta, vanhus- ja vammaispalvelun ryhmätyönohjausryhmiä, yhteensä neljä ryhmää 2011 - 2012

Oulunsalon kunta, ryhmätyönohjaus toimintakeskuksen ohjaajat 2010 - 2012

Oulunsalo tiimityönohjaus 2010 - 2012 (avohuolto- ja vammaispalvelu)

Nuorten ystävät palvelut Oy, 2011 - 2013, yksilötyönohjaus erityistyö

Nuorten ystävät Ry, opettajien ryhmätyönohjaus 2009 -> 2011

Nuorten ystävät -palvelut Oy 2007 - 2012 useita ryhmätyönohjauksia n. kerran kuussa asumusyksiköiden ja toimintakeskuksen ohjaajille, yhteensä 2-3 vuotta kussakin (Mäntypirtti, Villa-Vakka, Rantakoti, Tapionpirtti, Pälli-Pyhäkoski, Niittytupa)

Nuorten ystävät -palvelut Oy 2012: yksilötyönohjaus vastaava ohjaaja

Siikajoki - työparin työnohjaus 2010 -> 2011

OYS, työyhteisön työnohjaus, 2010 -> 2011

Esimiestason yksilötyönohjaus (toimitusjohtaja, kaupallinen suuryritys) 2010 -> 2011

ESIINTYMISET:

OPI-päivät 2011: Yhdeksän hetkeä hengenvoimaa, monologeja

Vanhempainilta Ylikylän koulu/ Kempele 17.9.2009: Monologiesitys

VESO-koulutus Kempele 5.9.2009 : Monologiesitys

Tiekartta tulevaisuuden kouluun: Monologiesityksiä luentojen välissä (yht.4 kpl) Oulun yliopisto/KOTU (syksy 2008)

OPETTAJANKOULUTUKSELLINEN TOIMINTA:

Pedagogian ylioppilaat, Oulun yliopisto: Teemaseminaari 17.4.2009: Opettajien työhyvinvointi yht 3h

Luennot opetusharjoittelijoille: Erityisopettaja käytännön työssä yht. 3h (toteutus vuosittain)

Luennot opetusharjoittelijoille: Erilaisuuden kohtaaminen yht. 3h (toteutus vuosittain)

Opettajuuteen kasvu ja toiminnalliset menetelmät 2008 - 2011: Syventävät valinnaiskurssit opetusharjoittelijoille, yht. 1,5 op, toteutustapa viikonloppukurssina

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohtaaminen - valinnaiskurssi opetusharjoittelijoille 2008 - 2011, yht. 1,5op/kurssi

Maahanmuuttajataustaisten opettajien täydentävä koulutus: luento 23.1.2009 yht. 1,5h

Maahanmuuttajataustaisen opettajan täydentävän koulutuksen opetusharjoittelijan ohjaajana toimiminen, KASOPE (kevät 2009)

Työnohjauksellinen workshop ajankohtaisista kysymyksistä, työvälineenä tarinateatteri Maahanmuuttajataustaisten opettajien täydentävä koulutus, KASOPE 15. ja 16.6. 2009: yht. 8h

Ohjausharjoittelun ohjaaminen, erityispedagogiikka, kevät 2014

VANHEMPAINILLAT :

Murrosikäisen kanssa - kotona ja koulussa: Vanhempainilta/Oulun normaalikoulu: (marraskuu 2008) 1h

Alueellinen vanhempainilta, Haapavesi, Kiusaaminen, syksy 2009

Eväitä reppuun - kotiin kannettavaksiVanhempainilta Kempele 8.5.2009 ,: Luento ja monologiesitys koulutulokkaiden vanhemmille yht 1h

Maikkulan koulun vanhempainilta kevät 2009 (tarinateatteri)

Monologi, Oulun normaalikoulun vanhempainilta, vuosiluokat 1-6, syksy 2011

TARINATEATTERIN OHJAAJAKOKEMUS:

Tarinateatteri Routarajan harjoitusten ja esiintymisten ohjaaminen: n.50 esiintymistä erilaisissa työyhteisöjen koulutuspäivissä ja seminaareissa 2004-2010

Tarinateatteri Tähellinen Tovi, tarinateatteriryhmän harjoitusten ja esiintymisten ohjaaminen säännöllisesti vuodesta 2010 lähtien

Tarumeri, vierailijakouluttajana ja esitysten ohjaajana useita viikonloppuja Kemi-Torniostisi tähän...